• Du behöver hjälp med att transkribera !

  Garanterad professionalitet, snabbhet, personlig service, integritet, sekretess, fast prissättning. Uppdrag under tystnadsplikt.

  Texter inom medicin, vetenskap och forskning inom humaniora, människan, samhälle, utbildning, miljö, natur, kultur, trafik, marknad/handel,  teknik etc.

Våra tjänster

Tjänster med all sorts textutskrift som till exempel:  

 • Transkribering av inspelade intervjuer t.ex. fokusgruppintervjuer vid forskning

 • Transkribering av inspelade föreläsningar, anföranden

 • Transkribering av förhör

 • Utskrift av alla typer av manuellt skrivna manuskript och utkast

 • Indikterad text åt författare och skribenter

 • Kundintervjuer vid marknadsundersökningar

 • Transkribering från engelska och finska

 • Transkribering av film

     - fråga gärna!