• Du behöver hjälp med att transkribera !

    Garanterad professionalitet, snabbhet, personlig service, integritet, sekretess, fast prissättning. Uppdrag under tystnadsplikt.

    Texter inom medicin, vetenskap och forskning inom humaniora, människan, samhälle, utbildning, miljö, natur, kultur, trafik, marknad/handel,  teknik etc.

Referenser

Exempel på uppdragsgivare:

Kommuner, landsting, specialistkliniker, högskolor, universitet, institut, enskilda forskare, statliga verk, studerande, psykoterapeuter, författare, bokförlag, mediaföretag.

Meritlista:

Akademiska sjukhuset, Uppsala
Allians Advokatbyrå Stockholm
Baggium Utbildning AB
Banverket
Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit gemeinnützige Berlin
Boromed AB
Boverket
BYGGmax AB
Chalmers
Ekerö Kommun
Folkhälsans Förbund, Helsingfors
Framelab AB
Försvarshögskolan, Stockholm
Göteborgs Konstmuseum
Göteborgs Spårvägar
Göteborgs Universitet
Göteborgs Stadsmuseum
Handelshögskolan, Göteborgs Universitet
Handelshögskolan Örebro
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan Väst, Trollhättan
Kairos Future forsknings- och konsultföretag
Kalmar Universitet Institutionen för vårdvetenskap
Karlstads Universitet
Kristianstads Universitet
KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Landstinget Sörmland
Lekebergs kommun
Lernia Utbildning
London School of Economics and Political Science
Luleå Tekniska Universitet
Lunds Universitet
Malmö Konsthögskola
Me Analytics AB, Göteborg
Motion Media Group
Ordia i Sweden AB
QNB Analys & Kommunikation AB
Smittskyddsinstitutet
Statens Folkhälsoinstitut
Stockholms universitet, institutionen för socialt arbete.
Stockholms läns landsting, Lafa-enheten för sexualitet och hälsa
SU Sahlgrenska universitetssjukhuset
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
SÄS, Södra Älvsborgs sjukhus
Södertörns Högskola Stockholm
The Nordic Africa Institute
Umeå universitet
Uppsala Universitet
VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut
Vägverket
Örebro Universitet