• Du behöver hjälp med att transkribera !

    Garanterad professionalitet, snabbhet, personlig service, integritet, sekretess, fast prissättning. Uppdrag under tystnadsplikt.

    Texter inom medicin, vetenskap och forskning inom humaniora, människan, samhälle, utbildning, miljö, natur, kultur, trafik, marknad/handel,  teknik etc.

Kontakt och länkar

Inspelade ljudfiler eller manuskript kan skickas digitalt. Det går bra även med CD eller USB-minne med reguljär post eller förmedlas via FTP-server.
Länkar:
Wetransfer
Dropbox
Sprend
Filecentral

Ta gärna kontakt för råd och tips före inspelning för bästa möjliga kvalitet. God inspelning är viktigt för ett bra resultat.
Telefonnummer 0708-615180.

Tiina Nieminen
Medicinsk sekreterare
E-post: nordiskatranskribering@gmail.com